Myszki

Wychowawca grupy:         Małgorzata Kolarczyk

Nauczyciele w grupie:       Izabela Czepczor

                                                        Honorata Węglorz