Sówki

Wychowawca grupy:     Małgorzata Chmiela

Nauczyciele w grupie:   Monika Polok