Słoneczka

Wychowawca grupy:                     Agnieszka Hanisz

Nauczyciele w grupie:                   Monika Cedziwoda

                                                                     Izabela Czepczor 

Nauczyciel wspomagający:         Katarzyna Pietrzak