Rekrutacja 2024/2025

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach informuje, że

od 19 lutego 2024 r. do 14 marca 2024 r.

przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola oraz zgłoszenia do rocznego odbywania wychowania przedszkolnego

(wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)

na nowy rok szkolny 2024/2025 

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2021 - 2018

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie ZSP w Lyskach

nie wcześniej niż 19.02.2024 r.  do 14.03.2024 r. w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zgłoszenie do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego (dla 6-latków)

Samouczek

1. Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie

2. Oświadczenie o korzystaniu z OPS

3. Oświadczenie o wielodzietności

4. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do Przedszkola Publicznego w Lyskach

5. Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025

6. Oświadczenie woli (składane po zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola)

Uchwała Rady Gminy w sprawie kryteriów rekrutacji

Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany kryteriów rekrutacji

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie terminów rekrutacji