Pszczółki

Wychowawca grupy:       Iwona Kolarczyk   

Nauczyciele w grupie:     Izabela Czepczor