Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach informuje, że nabór dzieci na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie od 6 do 22 maja 2024 roku

Informujemy, że w tym roku w czasie wakacji przedszkolami dyżurującymi są :

Lipiec 01.07. - 31.07.2024 r.                                                                 

Przedszkole Publiczne w Lyskach                                                             

Przedszkole Publiczne w Żytnej                                 

Sierpień 01.08. - 30.08.2024 r.                                                                                 

Przedszkole Publiczne w Zwonowicach

Przedszkole Publiczne w Suminie

Przedszkole Publiczne w Dzimierzy

Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących

 • Nabór dzieci na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie od 6 do 29 maja 2024 roku
 • Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny przyjmowane będą w sekretariatach macierzystych przedszkoli w godzinach 7.00 - 15.00 w terminie od 6.05. do 22.05.2024 roku
 • Pierwszeństwo w naborze do przedszkola na dyżur wakacyjny mają dzieci rodziców pracujących z danego przedszkola, w którym odbywać będzie się dyżur.
 • 29 maja 2024 r. publikacja listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w dyżurującym przedszkolu
 • Po powyższym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny jest możliwe jedynie, gdy jednostka dyżurująca dysponuje wolnymi miejscami.
  W przypadku braku wolnych miejsc dziecko wpisane zostanie na listę rezerwową.
 • Rodzice, którzy będą chcieli zrezygnować z dyżuru wakacyjnego są zobowiązani niezwłocznie zgłosić się do zadeklarowanego dyżurującego przedszkola w celu wykreślenia dziecka z listy.
 • W kwestiach spornych decyduje dyrektor dyżurującego przedszkola.
 • W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z dyrektorem przedszkola macierzystego.
 • Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza (przedszkole macierzyste) przed zapisem na dyżur.

Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny