Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Lyskach na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach informuje, że listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do budynków przedszkoli (Sumina, Lyski, Bogunice) w dniu  26.03.2024 r. do godz. 15.00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do sekretariatu ZSP w Lyskach do dnia 08.04.2024r. do godziny 15.00 oświadczenia woli.

Nie złożenie w/w oświadczenia w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druk oświadczenia do pobrania na stronie lub w sekretariacie SP w Lyskach.

 

Oświadczenie woli