Nasi dzielni Strażacy

Przedszkolaki z Lysek z Suminy i Bogunic udały się z wizytą do naszych dzielnych strażaków.     Z radością zanieśli życzenia i laurki. 

Dzieci były pod ogromnym wrażeniem działań jakich podejmują się ci odważni ludzie.

Ze strażakami nigdy nie jest nudno!

Co w tym dniu mogliśmy przeżyć i zobaczyć? 

Przedszkolaki mogły przymierzyć strażacki hełm, wsiąść do wozu strażackiego, zobaczyć mogły jak strażacy ubierają oprzyrządowanie potrzebne do gaszenia pożarów. Największą frajdę dzieciaki miały, kiedy mogły potrzymać węża strażackiego, z którego  polała się woda. Na zadane pytanie  kto chce zostać strażakiem ręce poszybowały w górę.

Wszyscy podziwiamy pracę strażaków i jesteśmy im wdzięczni za zaangażowanie i poświęcenie.