Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lyskach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 32011
  • Do końca roku: 24 dni
  • Do wakacji: 199 dni
 • Kontakt

  tel: 32- 43 000 24
  lub 572 907 930
  email: zsp.lyski@lyski.pl

Śląskie Tańce i Tradycje

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

programowo-metodyczna

Realizowana w roku szkolnym 2021/2022

w klasie III B oddziału integracyjnego

edukacji wczesnoszkolnej

Imię i nazwisko autorek innowacji:

mgr Joanna Hałacz
mgr Katarzyna Karaś


Temat i logo innowacji:

„Śląskie tańce i tradycje ”

Motto Innowacji Pedagogicznej

„Życie człowieka przebiega w małej lokalnej ojczyźnie, bez

poznania której, zrozumienie i docenienie jej wielorakiego

wymiaru kulturowego nie jest możliwe”.

/ Lidia Pawelec, Regionalizm w kształceniu zintegrowanym /


Cel główny

• Zapoznanie uczniów z tradycjami i wartościami kulturowymi obszaru, który zamieszkują.

• Uwrażliwianie na piękno i folklor „małej ojczyzny”.

• Rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności pracy zespołowej.

• Wdrażanie do sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.


We współczesnym świecie wielokulturowym, w dobie

globalizacji ważne jest, by nie zatracić poczucia

własnej tożsamości i przynależności

do „małej ojczyzny”


Program ten pomoże w budowaniu tożsamości kulturowej, wzmacnianiu więzi

z rodziną i środowiskiem. Uczy także szacunku, otwartości i tolerancji wobec

odrębnych kultur i ludzi. Być może zachęci i zmotywuje uczniów do

pogłębiania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań związanych z regionem

śląskim.

 

Prosimy śledzić tą naszą zakładkę na stronie szkoły. Wszelkie nasze działania będą publikowane

i opisywane.

 

 

Od września ruszyła realizacja zajęć w ramach

innowacji pedagogicznej

„Śląskie tańce i tradycje”.

Pierwszym tematem programu innowacyjnego było zapoznanie się z najbliższą

okolicą, jego zabytkami i ważnymi dla społeczności lokalnej miejscami.

 

Zwiedzanie miejscowości Lyski

Uczniowie klasy III B wraz z nauczycielkami 17 września wyruszyli na

poszukiwanie śladów historii. Zobaczyli najstarsze zabytki miejscowości:

kościół parafialny z 1906 roku, zespół budynków z XIX wieku, w których obecnie mieści

się Dom Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa, stary cmentarz z kaplicą grobową

rodziny Połedników, średniowieczny krzyż pokutny, siedzibę Urzędu Gminy.

Na spacerze uczniowie pracowali w grupach z mapą, na której śledzili przebieg trasy i lokalizowali odwiedzane miejsca.

 

 

Lekcja historii

Na zajęcia 22 września została zaproszona pani historyk z naszej szkoły mgr

Gabriela Frątczak, która przybliżyła historię miejscowości oraz Górnego Śląska.

Uczniowie mogli zobaczyć na starych fotografiach jak się ubierali ludzie ponad sto

lat temu. Został zaprezentowany także kobiecy strój chłopski pochodzący

z naszego regionu. Uczennice przymierzały jakle, które kiedyś kobiety same

ozdabiały. Najpierw robiły muster czyli wzorzec, według którego ręcznie malowały swoje stroje.

 

  

 

Dożynki klasowe

W październiku odbyły się klasowe Dożynki. Były poprzedzone warsztatami, na

których uczniowie w grupach, wykonywali prace plastyczne przedstawiające

Karolinkę i Karlika w odświętnych strojach śląskich. Zrobili także kotyliony

dożynkowe z herbem Lysek i suszonymi roślinami z okolicznych łąk.

Warsztaty dożynkowe

 

 

  

Dożynki klasowe

Na klasowe dożynki została zaproszona pani mgr Honorata Węglorz, która

pracuje w naszym przedszkolu, jest miłośniczką kultury śląskiej i działaczką Koła

Gospodyń Wiejskich w Bogunicach. Zaprezentowała nam odświętny strój śląski,

przybliżyła tradycje i zwyczaje dożynkowe. Uczniowie dowiedzieli się co to jest;

galanda, kabotek i kania. Usłyszeli także jak to było kiedyś, a jak żyje się na Śląsku

dzisiaj. Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny; zaśpiewały piosenkę

„Karliku, Karliku co tam niesiesz w koszyku”, uczeń Antoni Perenc przeczytał

wiersz Abecadło Jana Brzechwy w przekładzie Marka Szołtyska na gwarę śląską.

 

 

Gazetka regionalna

W ramach innowacji pedagogicznej „ Śląskie tańce i tradycje” została wykonana

gazetka o tematyce śląskiej, z charakterystycznymi obiektami związanymi

z naszym regionem i nazewnictwem gwarowym.

 

  

 

Izba regionalna

Uczniowie odwiedzili także szkolną izbę regionalną, w której jest zgromadzonych

sporo starych eksponatów pochodzących z naszej okolicy. Są żelazka z duszą,

stare radia, ręczne młynki do kawy, meble ze śląskiej kuchni i wiele innych

ciekawych przedmiotów, których już dzisiaj się nie używa

 

 

Wycieczka tematyczna do Katowic

W dniu 21października 2021 roku odbyła się wycieczka do Katowic-stolicy

województwa śląskiego. Wraz z nami pojechały również klasy: III A oraz II A

i II B. Pierwszym punktem programu wycieczki było Muzeum Śląskie, w którym

uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej o tematyce regionalnej. Zwiedzali

ekspozycje; obrazy przedstawiające przemysłowy charakter miasta i regionu,

przedmioty użytkowe, które były częścią wyposażenia śląskich mieszkań i kopalń,

stroje śląskie galowe i ubrania robocze, oraz wiele innych eksponatów.

 

Uczniowie wzięli także udział w  warsztatach „Baśnie śląskie”. Wysłuchali legend

o postaciach wywodzących się z naszego folkloru: Utopcach, Skarbniku

i Meluzynie, którą później musieli zilustrować według własnego wyobrażenia.

Kolejnym punktem programu wycieczki było przejście wraz z przewodnikiem pod

halę widowiskowo-sportową „Spodek”, która jest symbolem miasta Katowice,

oraz wysłuchanie krótkiej lekcji historii pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.

 

Następnie uczestnicy wycieczki autokarem przejechali do zabytkowego osiedla

górniczego Nikiszowiec. Uczniowie mogli zobaczyć jak dawniej mieszkały i  żyły

rodziny robotnicze. Jak dzieci spędzały wolny czas bawiąc się wokół familoków.

 

Wycieczka miała bardzo bogaty program. Uczniowie wiele dowiedzieli się

o historii i codziennym życiu ludzi na Górnym Śląsku.


Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili do domu zadowoleni i pełni wrażeń

 

Zeszyty

Uczniowie zapisują wiadomości z lekcji i gromadzą materiały regionalne

w zeszytach. Prowadzą słowniczek gwary śląskiej, próbują czytać po śląsku,

a także uczą się na pamięć wierszyków. W listopadzie rozpoczynają naukę tańców śląskich.