Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lyskach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 145984
  • Do końca roku: 96 dni
  • Do wakacji: 269 dni
 • Kontakt

  tel: 32- 43 000 24
  lub 572 907 930
  email: zsp.lyski@lyski.pl

Świetlica

Świetlica rok szkolny 2021/2022

 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 6.30 do 16.00. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami w świetlicy:


mgr Renata Markiewicz
mgr Bernadeta Harazim
mgr Katarzyna Karaś


Przed podpisaniem Karty zgłoszenia dziecka prosimy rodziców o dokładne zapoznanie się z informacjami w niej zawartymi.
Zachęcamy rodziców i uczniów do zapoznania się z regulaminem świetlicy. Mile widziany jest również udział rodziców w zapoznaniu dziecka z Kodeksem Wychowanka Świetlicy (zał. nr 1 do regulaminu świetlicy), którego przestrzeganie ułatwi mu z pewnością prawidłowe funkcjonowanie w grupie świetlicowej.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Kodeks wychowanka świetlicy