Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lyskach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 145995
  • Do końca roku: 96 dni
  • Do wakacji: 269 dni
 • Kontakt

  tel: 32- 43 000 24
  lub 572 907 930
  email: zsp.lyski@lyski.pl

Stołówka

JADŁOSPIS od 18.09 do 22.09

Informacja dotycząca możliwości skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej oraz z możliwości skorzystania z dofinansowania obiadów przez OPS w Lyskach

Od poniedziałku 11 września 2023 r. w stołówce szkolnej można korzystać  z obiadów (obiady są dwudaniowe).

Obiady wydawane są w stołówce w godz. od 12.10 do 12.30 oraz w godz. od 13.15
do 13.30. Uczniowie korzystają z obiadów na jednej z w/w przerw - w zależności od godzin zajęć klasy w danym dniu (uczniowie klas młodszych i kończący lekcje wcześniej – o godz. 12.10, a uczniowie rozpoczynający lekcje później i pozostający w szkole dłużej - na przerwie
o godz. 13.15)

Stołówka znajduje się na parterze w głównym budynku szkoły w Sali nr 4.
Cena jednego obiadu wynosi 9,00 zł dla ucznia i została ustalona Zarządzeniem Dyrektora ZSP w Lyskach na podstawie kalkulacji kosztów produktów - wsad do kotła.
Opłaty za obiady należy dokonać do 10-go dnia następnego miesiąca wyłącznie
w formie przelewu na wskazane konto. Z obiadów można korzystać w wybrane dni tygodnia.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach o świadczenie w formie gorącego posiłku /obiadu/, jeżeli dochód netto z poprzedniego miesiąca łącznie z dodatkami /zasiłki rodzinne, wychowawcze, opiekuńcze
i dla bezrobotnych/ nie przekracza kwoty 600,00 zł netto na osobę.
W szczególnych przypadkach przysługuje „posiłek dla potrzebujących”, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 200,00 zł netto na osobę.
Do dochodu nie wlicza się świadczenia „500 plus”.
Osoba ubiegająca się o świadczenie w formie gorącego posiłku składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach /były budynek ośrodka zdrowia/następujące dokumenty:
1) wypełniony wniosek o przyznanie w/w świadczenia,
2) zaświadczenie o zarobkach netto z ostatniego miesiąca /wynagrodzenie+ zasiłki/
druki można pobrać ze strony internetowej (zakładka poniżej), w stołówce szkolnej u intendenta lub w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka

Informacje o obiadach

Wniosek w sprawie przyznania świadczenia w formie gorącego posiłku

Zasady odliczania należności za obiady

Informujemy, że opłata za wyżywienie powinna być dokonywana wyłącznie w formie przelewu do 10 dnia następnego miesiąca (za wrzesień do 10 października itd.)
na indywidualne konto bankowe
.

Rodzice uczniów którzy korzystali z obiadów w roku 2022/2023 – mają podany indywidualny numer konta na który należy dokonać przelewu.

Rodzicom nowych uczniów indywidualny numer konta zostanie podany przez Librusa na początku kolejnego miesiąca - wraz z kwotą należną do zapłaty.

z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka…….. opłata za wyżywienie zł………….

Informacja o wysokości należnej kwoty zostanie rodzicom podana przez wiadomość w librusie do 5 dnia każdego miesiąca

Zarządzenie w sprawie wyżywienia


Maria Michalska
Dyrektor ZSP w Lyskach