Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lyskach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 103642
  • Do końca roku: 282 dni
  • Do wakacji: 91 dni
 • Kontakt

  tel: 32- 43 000 24
  lub 572 907 930
  email: zsp.lyski@lyski.pl

Stołówka

Informacja dotycząca możliwości skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej oraz z możliwości skorzystania z dofinansowania obiadów przez OPS w Lyskach

Od poniedziałku 12 września 2022 r. w stołówce szkolnej można korzystać z obiadów (obiady są dwudaniowe).

Obiady wydawane są w stołówce w godz. od 11.55 do 12.15 oraz w godz. od 13.00 do 13.20. Uczniowie, korzystają z obiadów na jednej z w/w przerw- w zależności od godzin zajęć klasy w danym

dniu ( uczniowie kończący lekcje wcześniej – o godz. 11.55 a uczniowie rozpoczynający lekcje później i pozostający w szkole dłużej - na przerwie o godz.13.00)

Stołówka znajduje się na parterze w głównym budynku szkoły w Sali nr 4.
Cena jednego obiadu wynosi 7,50 zł dla ucznia i została ustalona Zarządzeniem Dyrektora ZSP na podstawie kalkulacji kosztów produktów - wsad do kotła.
Opłaty za obiady należy dokonać do 10-go dnia następnego miesiąca wyłącznie w formie przelewu na wskazane konto.
Z obiadów można korzystać w wybrane dni tygodnia.
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach o świadczenie w formie gorącego posiłku /obiadu/ , jeżeli dochód netto z poprzedniego miesiąca łącznie z dodatkami /zasiłki rodzinne, wychowawcze, opiekuńcze i dla bezrobotnych/ nie przekracza kwoty ………..
W szczególnych przypadkach przysługuje „posiłek dla potrzebujących”, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza …………
Do dochodu nie wlicza się świadczenia „500 plus”
Osoba ubiegająca się o świadczenie w formie gorącego posiłku składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach /były budynek ośrodka zdrowia/następujące dokumenty:
1) wypełniony wniosek o przyznanie w/w świadczenia,
2) zaświadczenie o zarobkach netto z ostatniego miesiąca /wynagrodzenie+ zasiłki/

druki można pobrać ze strony internetowej (zakładka poniżej), w stołówce szkolnej u intendenta lub w sekretariacie szkoły.


 

Karta zgłoszenia dziecka

Informacje o obiadach

Wniosek w sprawie przyznania świadczenia w formie gorącego posiłku

Zasady odliczania należności za obiady

 

Informuję, że od dnia 01.09.2020r opłata za wyżywienie powinna być dokonywana wyłącznie w formie przelewu do 10 dnia następnego miesiąca na następujące konto bankowe:
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach- ZSP Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
nr 988455 0000 2001 0032 3301 0007
z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka…….. opłata za wyżywienie……..zł/opłata za świadczenia przedszkola……… zł


Przed dokonaniem opłaty w formie przelewu rodzic zobowiązany jest skontaktować się z intendentem (wyżywienie w szkole) w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu.

 

Zarządzenie w sprawie wyżywienia


Maria Michalska
Dyrektor ZSP w Lyskach