Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lyskach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 145979
  • Do końca roku: 96 dni
  • Do wakacji: 269 dni
 • Kontakt

  tel: 32- 43 000 24
  lub 572 907 930
  email: zsp.lyski@lyski.pl

Logopeda

LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się mgr Henryka Szuła.
ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO
- przeprowadzenie badań wstępnych,
- diagnozowanie logopedyczne,
- organizowanie pomocy logopedycznej,
- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
-podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.
KOREKCJA WAD WYMOWY POLEGA NA:
- ćwiczeniach oddechowych
- kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy)
- wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach
- usprawnianiu narządów artykulacjnych (języka, warg )

W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

Ważne !!!
W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice po to, aby mogli prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.