Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lyskach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 145936
  • Do końca roku: 96 dni
  • Do wakacji: 269 dni
 • Kontakt

  tel: 32- 43 000 24
  lub 572 907 930
  email: zsp.lyski@lyski.pl

Biblioteka

Biblioteka szkolna powstała w 1946 roku o czym świadczą pierwsze wpisy w księdze inwentarzowej. Obecnie znajduje się w budynku obok szkoły i jest połączona ze świetlicą. Opiekunem biblioteki jest Pani Aleksandra Tomiczek i Pani Alicja Postawka. Składa się z jednego pomieszczenia. Z biblioteki korzystają dzieci z klas I – VI, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Ilość wypożyczonych książek w poszczególnych latach:
2002/2003 - 823 wol.
2003/2004 - 798 wol.
2004/2005 - 848 wol.
2005/2006 - 897 wol.
2006/2007 - 833 wol.
2007/2008 - 877 wol.
2008/2009 - 914 wol.
Najwięcej czytelników stanowią dziewczęta 44%, chłopcy 26% oraz nauczyciele 30%. Czytelnicy mają wolny dostęp do wszystkich półek. Obecny nauczyciel bibliotekarz pracuje w tutejszej bibliotece 13-ty rok. Od kilku lat w wymiarze ½ etatu (15 godzin tygodniowo).
Księgozbiór biblioteki liczy 6443 woluminów.
W bibliotece gromadzone są przede wszystkim wydawnictwa zwarte, takie jak:
1. Wydawnictwa ogólno – informacyjne np.:
encyklopedie,
słowniki,
leksykony.
2. Lektury obowiązkowe w klasach I – VI,
3. Beletrystyka,
4. Wydawnictwa o tematyce regionalnej,
5. Materiały metodyczne pomocnicze w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli.
Lektury stanowią 1/5 księgozbioru.
W bibliotece można korzystać z następujących czasopism:
Kumpel,
Victor Junior,
Zielona liga,
Eko świat.
Wzbogacenie księgozbioru w poszczególnych latach:
Rok szkolny 2002/2003 – 16 woluminów,
Rok szkolny 2003/2004 – 124 woluminów,
Rok szkolny 2004/2005 – 77 woluminów,
Rok szkolny 2005/2006 – 85 woluminów,
Rok szkolny 2006/2007 – 10 woluminów,
Rok szkolny 2007/2008 – 126 woluminów,
Rok szkolny 2008/2009 – 30 woluminów.
Biblioteka otrzymuje fundusze na zakup książek z Rady Rodziców i ze środków surowców wtórnych (makulatury). Bibliotekarz dokonuje sam zakupu książek do biblioteki.
Biblioteka działa w tradycyjny sposób czyli nie wprowadza książek do komputera, gdyż nie posiada odpowiedniego programu bibliotecznego. Biblioteka otrzymała w roku 2006 komputery w ramach tworzenia Centrum Informacji Multimedialnej.
W bibliotece prowadzone są zajęcia biblioteczne w klasach I – III oraz lekcje przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w klasach IV – VI, które wyrabiają wśród uczniów właściwe nawyki czytelnicze, a także pomagają im w nabywaniu umiejętności samokształcenia.
Klasa I „W bibliotece szkolnej” – prowadzona jest lekcja, w czasie której uczniowie zapoznają się z biblioteką, ze zbiorami gromadzonymi, regulaminem i wypożyczają swoją pierwszą książkę.
Klasa III „Książka i jej budowa” – wykonujemy kartę katalogową – uczniowie na tych zajęciach wykonują kartę z opisem bibliograficznym, po wstępnym wysłuchaniu informacji (co to jest, do czego służy, jakie informacje na niej się zajmują).
Klasa IV „Uczymy się korzystać ze słowników i encyklopedii” – uczniowie odnajdują hasła: słownik, encyklopedia, leksykon, dochodzą do podziału encyklopedii (na ogólne i specjalne), podziału słowników. Omawiana jest budowa hasła w słowniku i encyklopedii. Uczniowie wyszukują w nich odpowiedzi na podane pytania.
Klasa V „Katalog alfabetyczny i jego budowa”, „Katalog rzeczowy i jego budowa”, „Biblioteczka domowa ucznia”.
Klasa VI „Metody wyszukiwania informacji w książce”, „Czasopismo jako źródło wiedzy i informacji”.
Organizowanie są wystawy dla uczniów szkoły na przykład gablotki – wystawy o twórczości pisarzy (krótka informacja o pisarzach i jego utwory), wystawa zakupionych książek z krótką informacją o ich treści. Przeprowadzane są również konkursy czytelnicze dla klas I – VI takie jak:
lektorsko – plastyczny,
dla klas II – III znajomość książek dla dzieci,
dla klas IV – VI (znajomość treści książek – lektur) „Wiem bo czytałem” –
w każdym miesiącu uczniowie zainteresowani pobierają arkusz z pytaniami, oddają i otrzymują punkty – zwycięża ten kto przez cały rok szkolny zgromadził najwięcej punktów.